Офіційні ПРАВИЛА

ТзОВ Рітейл Україна

Проведення Акції «100 % лотерея подарунків» у день святкового відкриття супермаркету «Свій Маркет»,
с. Потелич

1. ОРГАНІЗАТОР І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

1.1. Організатором і виконавцем Акції «100 % лотерея подарунків» (надалі – Акція) виступає Товариство з обмеженою відповідальністю Рітейл Україна, яке зареєстровано відповідно до законодавства України і знаходиться за адресою: Україна, 81118, Львівська область, Пустомитівський район, с. Ставчани, вул. Шевченка, 9 а, код за ЄДРПОУ: 36808029 (надалі — Організатор).

1.2. Для проведення Акції та підведення підсумків, Організатор у своїх діях керується чинним законодавством України та Офіційними правилами проведення Акції призів «100 % лотерея подарунків» і несе відповідальність за їх дотримання.

1.3. Акція проводиться з метою формування у споживачів інтересу та споживчого попиту до ТМ « Свій Маркет»

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Учасником Акції, може бути будь-який дієздатний громадянин України, якому на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та який, ретельно виконав усі дії, необхідні для участі у Акції, зазначені в п.4 та п. 5 цих Правил (надалі – Учасник або Учасники).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь у Акції:

 — працівники та представники Організатора Акції, та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

— чоловік або дружина осіб, перелічених у першому абзаці п.2.2. цих Правил, а також, найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати);

— особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

— особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

2.3. Участь в Акції є добровільною і визначається за власним бажанням Учасника.

3. ТРИВАЛІСТЬ АКЦІЇ ТА МІСЦЕ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

3.1. Акція проводиться 08 березня 2020 р., з 13.00 - 16.00 год, у с. Потелич, мережі супермаркетів ТМ «Свій Маркет.

3.2. Організатор залишає за собою право призупиняти, відновлювати, припинити Акцію у будь-який момент, у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

3.4. Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих правил здійснюється Організатором Акції.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Учасниками Акції можуть бути особи, які в період п.п. 3.1. здійснили покупку товару ТМ «Свій Маркет».

4.2. Учасники Акції, що відповідають усім умовам, котрі визначені у Розділі 2 та пункті 4.1 цих Правил, мають можливість отримати подарунок (загальний призовий фонд). Під загальним призовим фондом мається на увазі:

  • Мультиварка
  • Чайник
  • Блендер
  • Карточка лояльності (50 та 100 грн)
  • Фрукти
  • Подарункові набори
  • Солодощі
  • Набір кава, чай, шоколад
  • Набір «Фартух, прихватка, рукавиця»
  • Чайний набір «Горнятко»

4.3. Фонд Акції, формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики призів визначаються Організатором.

4.4. Призовий фонд Акції обмежений і складає зазначену в п.4.2. кількість.

4.5. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Призів.

4.6. Заміна призів Акції будь-яким іншим благом не допускається.

4.7. Організатор Акції, залишає за собою право збільшити або зменшити, загальну кількість призового Фонду Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому п. 8 цих Правил.

4.8. З метою дотримання п.п. 5.6., Учасники зобов’язуються надавати представнику Організатора, виключно достовірну інформацію.

5. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ТА ВРУЧЕННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ

5.1. Визначення учасників Акції, які здобули право на отримання Призу буде проходити зі списку учасників Акції, які виконали усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Акції, Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії:

5.2.1. Здійснити покупку будь-якого товару на 99.00 грн (дев’яносто дев’ять грн 00 коп.) у період згідно п.п. 3.1.

5.2.2. Після виконання п.п. 5.2.1 Учасник Акції повинен підійти до представника ТзОВ «Рітейл Україна», та особисто з лотерейного боксу витягнути картку з назвою подарунку.

5.3. Представник Організатора Акції вручає Учаснику подарунок, згідно п.п.5.2.2.

5.4. Ідентифікація Учасників здійснюється Організатором Акції, шляхом перевірки відповідності чеку п.п. 5.2.1. та дотриманням виконання усіх вищезазначених умов Розіграшу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА РОЗІГРАШУ

6.1. Права Учасника Розіграшу.

6.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Розіграшу.

6.1.2. Взяти участь у Розіграші в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Вчасно отримати інформацію про зміну Правил Розіграшу (якщо вони мають бути).

6.2. Обов’язки Учасника Розіграшу.

6.2.1. Виконувати умови даних Правил Розіграшу.

6.2.2. У випадку визначення Учасника Розіграшу як такого, що має право отримати один із Призів Розіграшу, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в Правилах Розіграшу в п.5.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Акції даних Правил.

7.2. Якщо з будь-якої причини, будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи дефекти, маніпуляції, несанкціоновані втручання, фальсифікацію, технічні неполадки та будь-які інші причини, неконтрольовані Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

7.3. Для отримання призу Переможцем, обов’язкова наявність чеку, яка підтверджує здійснення покупки та паспорт.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

8.2. Взявши участь у Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

8.3. Процедура визначення Учасників Акції, які мають право одержати Приз, не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції.